Info

Välkommen till ett nytt läsår!

 • 2022/23

  Höstterminen börjar tisdagen den 16 augusti och slutar torsdag den 22 december.
 • Lov vecka 44.
 • Stängda dagar fredagen den 9 september samt måndagen den 7 november.

 • Vårterminen börjar tisdagen den 10 januari och slutar fredagen den 9 juni.
 • Lov vecka 8 samt vecka 14. Lovdag 19 maj.
 • Stängda dagar fredagen den 27 januari samt onsdagen den 17 maj.
 

Vad menas med a-dag, stängd dag, helgdag och lovdag?

 • A-dag = skolan är stängd, men fritids och förskola är öppen. Pedagoger har fortbildning.
 • Stängd dag = A-dag då även fritids och förskola är stängda. Pedagoger har fortbildning.
 • Lovdag = skolan är stängd men fritids och förskola är öppen.
 • Helgdag = all verksamhet är stängd.

Klagomålshantering (PDF)

Skolskjuts

Olycksfallsförsäkring

Matsedel