Info

Välkommen till ett nytt läsår!

 • 2023/24

  Läsåret börjar onsdagen den 16/8 och avslutas onsdagen den 20/12.

  Lov v 44

  Stängda dagar är torsdagen den 5/10 och fredagen den 6/10.

  Vårterminen börjar onsdagen den 10/1 och avslutas onsdagen den 12/6.

  Lov v 8 och v 13

  Lovdag fredagen den 10/5

  Stängda dagar är onsdagen den 6/3 och onsdagen den 8/5

  Studiedag (fritids öppet) den 5/3

 

Vad menas med a-dag, stängd dag, helgdag och lovdag?

 • A-dag = skolan är stängd, men fritids och förskola är öppen. Pedagoger har fortbildning.
 • Stängd dag = A-dag då även fritids och förskola är stängda. Pedagoger har fortbildning.
 • Lovdag = skolan är stängd men fritids och förskola är öppen.
 • Helgdag = all verksamhet är stängd.

Klagomålshantering (PDF)

Skolskjuts

Olycksfallsförsäkring

Matsedel