Kontaktuppgifter

Friskolan Boken

Blentarpsvägen 3
275 62 Blentarp
info@friskolanboken.se

Niclas Persson
Rektor och grundskollärare
niclas.persson@friskolanboken.se
0761-350 762

Stefan Svensson
Grundskollärare, fritidspedagog och speciallärare
stefan.svensson@friskolanboken.se
0761-350760

Carsten Persson
Grundskollärare
carsten.persson@friskolanboken.se
0761-350 761

Fredrika Nilsson
Fritidspedagog, grundskollärare
fredrika.nilsson@friskolanboken.se
0768-360 007

Juliet Mowbray
Kök
juliet.mowbray@friskolanboken.se

Emma Lassing, fritidslärare
föräldraledig
 
Louise Mårtensson, grundskollärare
 
Helen Wågström, grundskollärare
 
Hampus Pihl, fritidslärare
 
Erica Andersson, kök, fritids, slöjd
 
Filip Hansson, slöjdlärare
 
Anna Persson, socialpedagog

Frida Kempe, elevassistent

Ida Persson, fritidspedagog

Frida Ryderling, elevassistent

Måns Ryderling, kurator

 

Maria Björk
Barn och ungdomspedagog
maria.bjork@friskolanboken.se
073-5133123

Caroline Kristoffersson
Resurs och fritids
caroline.kristoffersson@friskolanboken.se
073-7208444

Evy Wigerfelt
Kök

Maria Andersson
Grundskollärare
073-2007515
 
Nina Ek
Grundskollärare
073-5259735
 
Daniel Jägerman
Grundskollärare
073-9939183
 
Nathalie Wilhelmsson
Grundskollärare och speciallärare
076-0370086
 
Tanja Karlsson
Fritidspedagog
070-2231511
 
Oskar Nelin
Elevassistent

Ottilia Noelle, grundskollärare
ottilia.noelle@friskolanboken.se

Susanne Svensson-Lans, kök

Lisbeth Månsson, skolsköterska
lisa@craftus.se