Kontaktuppgifter

Friskolan Boken

Blentarpsvägen 3
275 61 Blentarp
info@friskolanboken.se

Niclas Persson
Rektor och grundskollärare
niclas.persson@friskolanboken.se
0761-350 762

Stefan Svensson
Grundskollärare, fritidspedagog och speciallärare
stefan.svensson@friskolanboken.se
0761-350760

Carsten Persson
Grundskollärare
carsten.persson@friskolanboken.se
0761-350 761

Britt Bech
Förskollärare, grundskollärare
britt.bech@friskolanboken.se
0730-244 575

Fredrika Nilsson
Fritidspedagog, grundskollärare
fredrika.nilsson@friskolanboken.se
0768-360 007

Bitte Solvestad
Kurator
bitte@craftus.se

Juliet Mowbray
Kök
juliet.mowbray@friskolanboken.se

Emma Lassing, fritidslärare
 
Louise Mårtensson (föräldraledig)
 
Helen Wågström, grundskollärare
 
Hampus Svensson, fritidslärare
 
Erica Andersson, kök, fritids, slöjd
 
Filip Hansson, slöjdlärare

 

Maria Björk
Resurs och fritids
maria.bjork@friskolanboken.se
073-5133123

Caroline Kristoffersson
Resurs och fritids
caroline.kristoffersson@friskolanboken.se
073-7208444

Evy Wigerfelt
Kök

Maria Andersson
Grundskollärare
073-2007515
 
Nina Ek
Grundskollärare
073-5259735
föräldraledig
 
Daniel Jägerman
Grundskollärare
073-9939183
 
Nathalie Wilhelmsson
Grundskollärare
076-0370086
 
Tanja Karlsson
Fritidspedagog
070-2231511
 
Måns Ryderling
Resurs och fritids
076-8123700
tjänstledig för studier

Liam Jarell, resurs och fritids
liam@jarell@friskolanboken.se

Ottilia Noelle, grundskollärare
ottilia.noelle@friskolanboken.se

Nelli Åkesson, resurs och fritids
nelli.akesson@friskolanboken.se