Kontaktuppgifter

Friskolan Boken

Blentarpsvägen 3
275 61 Blentarp
info@friskolanboken.se

Niclas Persson
Rektor och grundskollärare
niclas.persson@friskolanboken.se
0761-350 762

Stefan Svensson
Grundskollärare, fritidspedagog och speciallärare
stefan.svensson@friskolanboken.se
0761-350760

Carsten Persson
Grundskollärare
carsten.persson@friskolanboken.se
0761-350 761

Britt Bech
Förskollärare
britt.bech@friskolanboken.se
0730-244 575

Fredrika Nilsson
Fritidspedagog
fredrika.nilsson@friskolanboken.se
0768-360 007

Oskar Jönsson
kurator
jonsson.oskar@outlook.com

Anna Lindell
Grundskollärare
anna.lindell@friskolanboken.se
070-5395330

Lena Arnoldi
slöjdlärare
lena.arnoldi@friskolanboken.se
 
 
Jennie Leijon
skolsköterska
jennie.kullalifvet@gmail.com
 
Emma Lassing

 

Maria Björk
Resurs och fritids
maria.bjork@friskolanboken.se
073-5133123

Hampus Svensson (tjänstledig för studier)
Resurs och fritids

Caroline Kristoffersson
Resurs och fritids
caroline.kristoffersson@friskolanboken.se
073-7208444
föräldraledig fr.o.m. 2019-07-08

Karin Jönsson
Kök och fritids

Evy Wigerfelt
Kök

Gun Persson
Kök och fritids

Simon Rosén
Resurs och fritids
simon.rosen@friskolanboken.se
0761-640664

Maria Andersson
grundskollärare
073-2007515
 
Nina Ek
grundskollärare
073-5259735
 
Daniel Jägerman
grundskollärare
073-9939183
 
Nathalie Wilhelmsson
grundskollärare
076-0370086
 
Tanja Karlsson
fritidspedagog
070-2231511
 
Måns Ryderling
resurs och fritids
076-8123700