Ansökan

På Friskolan Boken går ca 150 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.
Ni kan när som helst sätta ert/era barn i kö hos oss.

Om antalet sökande skulle överstiga antalet platser gäller i första hand anmälningsdatum.

Skriv ut en ansökningsblankett och skicka den till:

Friskolan Boken

Blentarpsvägen 3

275 62 Blentarp

Har ni frågor?

Kontakta:

Stefan Svensson 0761-350 760