Personal

Personal

Ledningen:

Niclas Persson
Rektor och grundskollärare
niclas.persson@friskolanboken.se
0761-350 762

Stefan Svensson
Grundskollärare, fritidspedagog

och speciallärare
stefan.svensson@friskolanboken.se
0761-350760

Carsten Persson
Grundskollärare
carsten.persson@friskolanboken.se
0761-350 761

F-1:s arbetslag:

Fredrika Nilsson
Fritidspedagog, grundskollärare
fredrika.nilsson@friskolanboken.se
0768-360 007

Johanna Palmér
Resurs och fritids
johanna.palmer@friskolanboken.se
073-583 16 48

Ida Andersson
Grundskollärare
ida.andersson@friskolanboken.se
072-333 71 51

Erica Andersson
Resurs, fritids och slöjd
erica.andersson@friskolanboken.se
073-613 74 77

Hampus Pihl
Fritidslärare och idrottslärare
hampus.svensson@friskolanboken.se
073-626 24 53

Caroline Kristoffersson
Resurs och fritids
caroline.kristoffersson@friskolanboken.se
073-720 84 44

2-3:s arbetslag:

Ottilia Noelle
Grundskollärare
ottilia.noelle@friskolanboken.se
070-638 80 21

Tanja Karlsson
Fritidspedagog
tanja.karlsson@friskolanboken.se
070-223 15 11

Nina Ek
grundskollärare
nina.ek@friskolanboken.se
073-525 97 35

Anna Persson
Socialpedagog
anna.persson@friskolanboken.se
070-568 52 67

Louise Mårtensson
Grundskollärare
louise.martensson@friskolanboken.se
070-445 49 01

Edvin Svensson
Resurs
edvin.svensson@friskolanboken.se
070-454 54 38

4-6:s arbetslag:

Daniel Jägerman
Grundskollärare
daniel.jagerman@friskolanboken.se
073-993 91 83

Maria Andersson
Grundskollärare
maria.andersson@friskolanboken.se
073-200 75 15

Theodor Stenum
Resurs och fritids
theodor.stenum@friskolanboken.se
072-406 43 92

Helen Wågström
Grundskollärare
helen.wagstrom@friskolanboken.se
070-918 66 19

Maria Björk
Barn och ungdomspedagog
maria.bjork@friskolanboken.se
073-513 31 23

Frida Ryderling
Elevassistent och fritids
frida.ryderling@friskolanboken.se
072-231 99 30

Nathalie Wilhelmsson
Grundskollärare och speciallärare
nathalie.wilhelmsson@friskolanboken.se
070-200 74 34

Frida Kempe
Elevassistent och fritids
frida.kempe@friskolanboken.se
070-456 90 56

Kökspersonal

Juliet Mowbray
juliet.mowbray@friskolanboken.se
076-045 80 20

Emma Lassing
Fritidslärare (föräldraledig)
emma.lassing@friskolanboken.se
070-735 04 12

Elevhälsoteam

Måns Ryderling
Kurator
mans.ryderling@friskolanboken.se
073-955 26 17

Lisbeth Månsson
Skolsköterska
lisa@craftus.se
073-403 44 45

Slöjd

Filip Hansson
Slöjdlärare
filip.hansson@friskolanboken.se
073-677 66 81