Blanketter

Här kan du ladda ner lite behövande blanketter.

Fritidsschema

Inkomstuppgift fritidshem

Uppsägning fritidshem

Elevkort

Ledighetsansökan för elev

Information om elevkort, fritidsscheman och inkomstuppgifter

Senast den 1 augusti vill vi ha in elevkort på samtliga elever.

För er som har barn på fritids vill vi även ha in fritidsscheman och inkomstuppgifter senast den 1 augusti. Ändras tider och/eller inkomst under året lämnas en ny blankett in.

På fritidsschemat skriver man tiden man lämnar och hämtar.

För att få ett mer enhetligt och lätthanterligt system ber vi er att alltid fylla i era tider på schemablanketten och inte på egna lappar. Detta gäller även er med kortare schemaperioder (t.ex. sexveckorsschema).

När det gäller inkomstblanketten ska samtliga barn i omsorg skrivas i (alltså även barn i förskolan). Detta för att ni ska få rätt belopp på er faktura. De regler som gäller är följande för barn på fritidshemmet:

För barn nummer 1 (yngsta barnet) betalar man 2 % av sin inkomst (dock 1 % om man även har barn i förskolan).

För barn nummer 2 och 3 betalar man 1 % av sin inkomst.

Barn nummer 4 är kostnadsfri

Som inkomst räknas vårdnadshavarnas gemensamma inkomst. Vid växelvis boende hos vårdnadshavarna räknas även samboende vuxen in, d.v.s. kan t.ex. fyra personers inkomst ligga till grund för taxan. Dock kan den aldrig överstiga maxtaxan på 43 800 kr/mån. Vid växelvis boende, där båda vårdnadshavarna har behov av fritids, faktureras båda vårdnadshavarna genom en delad faktura.

Har ni frågor kontakta Niclas, 0761-350762, niclas.persson@friskolanboken.se
Vi vill ha in blanketterna senast den 1 augusti. Det går bra att lämna dem via mail eller i pappersform.

Med vänlig hälsning

Niclas Persson, rektor Friskolan Boken